Словацкий                     Slovenčina


                          Svk (source)

Lyžovanie ako šport, ako pohybová aktivita,

ako pomocník pri chudnutí.Lyžovanie

je prospešné nielen telu ale i duši. Tento

aktívny oddych prináša veľa zábavy a ak

sa na lyžovačku vyberiete s niekým blízkym, prostredníctvom spoločných zážitkov ním

aj utužujete vzťahy. Máte sedavé zamestnanie? V takom prípade je lyžovanie ten správny

šport pre vás! Pri tomto športe si od práce oddýchne aj váš namáhaný chrbát aj vy! 

 

Kombinácia pohybu na čerstvom horskom vzduchu je mimoriadne zdravé. Prečo? Pretože vzduch vo vyššej nadmorskej výške je čistejší

a obsahuje oveľa menej škodlivých látok ako zvyčajne dýchame. Horský vzduch dokonca posilňuje imunitný systém a lieči otvorené

rany. Možno práve v kvalite vzduchu v horách tkvie tajomstvo dlhého života Tibeťanov. 

 

Aj slnečné lúče prispievajú k dobrej duševnej pohode. Je vedecky potvrdené, že hladinu serotonínu – hormónu šťastia, možno

výrazne zvýšiť pri aspoň polhodinovom

pobyte na slnku. Navyše, v horách svieti

slnko intenzívnejšie, preto nezabudnite

na opaľovací krém s vysokým UV faktorom 

a kvalitným okuliarmi s UV filtrom.

                  Ru (перевод)


Лыжи как спорт, как двигательная активность, как помощь при плохом самочувствии. Катание на лыжах благоприятно не только для тела, но

и для души. Такой активный отдых

приносит много удовольствия, а если возьмете с собой кого-то близкого, то посредством совместного времяпровождения упрочите и отношения

с ним. У вас сидячая работа? В таком случае катание на лыжах – тот самый подходящий для вас спорт! С таким спортом от работы отдохнет и ваша напряженная спина, и вы!

 

Комбинация двигательной активности  

на свежем горном воздухе – это особенно здорово. Почему? Потому что воздух

на большой высоте над уровнем моря

чище и содержит гораздо меньше вредных веществ, которые мы обычно вдыхаем. Наконец, горный воздух укрепляет иммунную систему и способствует заживлению открытых ран. Возможно, именно в качестве горного воздуха состоит секрет долголетия тибетцев.

 

Также, солнечные лучи способствуют хорошему душевному состоянию. Научно доказано, что уровень серотонина – гормона счастья, можно существенно повысить

при нахождении на солнце, по крайней мере, в течение получаса. Выше, в горах солнце светит интенсивнее, так что

не забудьте про солнцезащитный крем

с высоким фактором защиты и качественные очки с ультрафиолетовым фильтром.